Hoşgeldiniz  

“Lisansüstü Ebelik Diploma Tescili” İçin Uyarı

aacohaber | 29 Kasım 2017 | Manşet, Sağlık A- A+

“Lisansüstü Ebelik Diploma Tescili” İçin Uyarı

Sağlık Bakanlığı, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alan ebelerin diplomalarının nasıl tescil edileceğine dair 99910406-929 sayılı Lisansüstü Ebelik Diploma Tescili konulu resmi yazı yayımladı.

Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/03/2015 tarihli ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sn’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 47’nci maddesine ”Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olacak çalışırlar.” hükmü eklenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu yasal düzenlemelerden dolayı tescil yapılacak sağlık mensupları dahil edilerek oluşturulan EK.1 liste güncellenerek yazımız ekinde gönderilmekte olup lisansüstü ebelik diplomaları tecil işlemi için ilgili eğitim kurumunun resmi yazısı ekinde eğitim kurumunun bulunduğu il sağlık müdürlüğüne tescili lisans ebe diploması fotokopisi ile birlikte tescil edilecek lisansüstü ebelik diplomasının eğitim kurumunun bulunduğu il sağlık müdürlüğüne gönderilecek, tescil işlemi sonrasında sağlık müdürlüğünün üst yazısı ekinde ilgili kuruma iade edilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun önemi bakımından durumun tüm eğitim kurumlarınıza tebliği ile ilgili personelinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

e-imzalıdır

Hüseyin ZIRH

Bakan a. Daire Başkanı

 

aacohaber.com

2017 aacohaber Tüm hakları saklıdır.
Reklamı Gizle