Hoşgeldiniz  

Devletin dini adalettir!

Ayşe ÖZDEMİR | 27 Kasım 2017 | Manşet A- A+

 

Bu sözler 12 Eylül darbesinden sonra yedi yıl hapis yatan ve şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın Fox TV de yaptığı konuşmaya aittir. Bu sözlere katılmamak mümkün müdür? Özellikle de devlet memuruysanız!  

 

Devletin dini adalettir sözüne nasıl katılıyorsam, memurun mutluluğu, güvenliği, çalışma azmi kısacası havası, suyu, oksijeninin de  kariyer ve liyakat ilkesi olduğuna inanıyor ve katılıyorum. Bu ilkeler devlet memurluğu kanunu temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlilik sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarının güvenliğine sahip çıkmak olarak tanımlamıştır. 

 

Görüldüğü üzere yasa, devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte, bunları, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin  liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesinin tek güvencesinin de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği de tabiidir. Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve  aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkan tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. İdari işlemin yetkilerinin keyfi şekilde kullanılması, yargısal denetimin göz ardı edilmesinin  hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır. Yukarıda belirtilen iki ilke, 657 sayılı yasanın üçüncü maddesinde temel ilke olarak belirlenmiştir.

 

Halbuki gerçek öyle midir?! Maalesef ülkemizde görevde yükselmeler hiç de öyle olmamaktadır, sizler yıllarca yükselmeyi beklerken, bırakın kendi kurumunuzdan birini, bir de bakmışsınız başka bir kurumdan birileri altı ay  gibi kısa bir sürede yönetim merdivenlerini inanılmaz şekilde tırmanmış daire başkanı oluvermiş (Ha Milli Eğitim, ha Belediye, ha Üniversite vb. fark etmiyor). Kariyer ve liyakatin yerini (hiç 15 temmuz lanet fetö darbesinden ders almamışçasına) farklı referanslar, akrabalar, eş-dostlar alıvermiş.  Konuşmalarda ise, hep biz ekibiz, aynı gemideyiz gibi lafları çok duyuyoruz. Madem aynı gemideyiz, Şairin dediği gibi birlikte yolculuk yapacaksak, gökyüzünü, ayı, yıldızları birlikte seyredeceksek, devleti dinsiz (adaletsiz), memuru nefessiz bırakmayalım.

 

Ayşe Özdemir

aacohaber.com / aaconews.com

2017 aacohaber Tüm hakları saklıdır.
Reklamı Gizle